สมเด็จปกโพธิ์เก้าใบเนื้อผงใบลาน หลังยันต์นูนมี พ.ศ. ยุคต้น ดำเป็นวาวเหมือนถ่าน