เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ที่หลวงพ่อกวยปลุกเสกนาน 2 ปีครับ

เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม หลวงพ่อกวย ปลกเสกนาน 2 ปีครับ  ด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อจวน ออกวัดเดิมบางครับ  เหรียญที่ระลึกยกช่อฟ้าศาลา วัดเดิมบาง สุพรรณครับ เหรียญรุ่นนี้ ด้านหลังลงพระคาถามหาอุดกันปืน ทั้ง 3 บทเลยครับ