พระปรกโพธิ์ ๙ ใบ หลวงพ่อกวย องค์ของเฮียเคี้ยง องค์ที่ 2 ครับ

พระปรกโพธิ์ ๙ ของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร องค์ของเฮียเคี้ยงอีกองค์หนึ่งครับ ด้านหน้าครับ   ด้านหลังเป็นแบบหลังยันต์จมไม่มี พ.ศ.ครับ ขอบข้างด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างครับ