พื้นที่นอกเส้นซุ้มของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ชัยนาท

พื้นที่นอกเส้นซุ้มของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบนั้น พื้นที่นอกเส้นซุ้มด้านซ้ายจะกว้างกว่าพื้นที่นอกเส้นซุ้มด้านขวาครับ  การดูพิมพ์ทรงพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ พิมพ์นิยมแบบ เร็วๆครับ พื้นที่นอกเส้นซุ้มข้างซ้าย(ศรสีเหลือง) จะกว้างกว่าพื้นที่นอกเส้นซุ้มข้างขวา (ศรสีเขียว) ครับ    พระพิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม สร้างปี พ.ศ.2513 ครับ    ด้านหลัง เป็นแบบยันต์จมไม่มี พ.ศ.ครับ   พื้นที่นอกเส้นซุ้มข้างซ้าย (ศรสีเหลือง) จะกว้างกว่า พื้นที่นอกเส้นซุ้มข้างขวา (ศรีสีเขียว) ครับ    พื้นที่ใต้เส้นซุ้ม (ศรสีน้ำเงิน) จะมีความกว้างพอๆกันกับ ความหนาของเส้นซุ้มเส้นล่าง (ศรสีแดง) ครับ  ภาพเหล่านี้เป็นการดูพิมพ์ทรงแบบไวไวครับ  เมื่อเห็นว่า พื้นที่นอกเส้นซุ้มข้างซ้ายกว้างกว่า พื้นที่นอกเส้นซุัมข้างขวาแล้ว และ พื้นที่ใต้เส้นซุ้ม มีขนาดความกว้างพอๆกันกับเส้นซุ้มด้านล่างแล้ว ก็มีโอกาสเป็นของแท้เข้าไปแล้วครับ

toi ทรงศักดิ์ 0895545541