สมเด็จหลังรูปเหมือนและสมเด็จพิมพ์กรอบหันข้างกระจกเนื้อผงน้ำมัน