แหวกม่านพิมพ์ต้อปี2513-2521 เนื้อผงน้ำมันเป็นพิมพ์แหวกม่านหลวงพ่อกวยเป็นแน่แท้