สมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบ พระในยุคหลวงพ่อกวยส่งดูมวลสารจะเข้าใจ พระชุดนี้สร้างในยุคก่อนสร้างโบส์วัดโฆสิตารามปี 2515-2518 เนื้อจะเป็นผงน้ำมันแห้งๆเก่าๆ พระชุดนี้เป็นของคุณสุพล อ่องธรรมกุล ที่ได้แบ่งบูชามาจากบุตรบุญธรรมหลวงพ่อกวย คุณสารวัตรละออ สุขนิล เป็นที่น่าสะสมมากครับ มวลสารส้มอิฐกำแพงเพชรพระกรุเก่าผสมในองค์พระ