พระพิมพ์สมเด็จหลังรูปรุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ ออกเมื่อ พ.ศ. 2513 – 2518 ของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ชัยนาท

 รูปเหมือนหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาทครับ

  พระพิมพ์สมเด็จหลังรูปหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร หลวงพ่อกวยได้สร้างสมเด็จหลังรูปรุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ไว้ 3 – 4 ครั้ง พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สร้างครั้งที่ 1 ในปี 2513 ครับ

สมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร องค์นี้ได้จากจังหวัดสมุทรสงครามครับ

องค์พระสมเด็จที่สวยคมชัดลึก เห็นเส้นร่างสำหรับแกะพิมพ์ และเส้นต่างๆจำนวนมากครับ

ฐานพระสมเด็จคมชัดลึกเป็นเหลี่ยมเป็นสันครับ

 หัวฐานข้างซ้าย เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับ

รูปเหมือนหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีเส้นนูนข้างแขนหลวงพ่อกวยครับ

หลังรูปรุ่น 2 มีพระคาถา “ยานะอิติ” พระที่พิมพ์ช่วงแรกๆ จะมีตำหนิในพิมพ์ คือมีเส้นแตกนูนเล็กๆ หน้าตัว อิ ครับ

ศรสีน้ำเงินเป็นเส้นนูนครับ ศรสีแดงเป็นรอยปาดแต่งครีบด้านหลังครับ

 เส้นนูนบนสังฆาฏิ และข้างจีวรข้างแขนซ้ายครับ

  องค์นี้ได้จากเพื่อนที่ชัยนาท เจ้าของเดิมชื่อตาพุด อยู่เดิมบางฯ สุพรรณบุรี ตาพุดเป็นทหารไปรบสงครามลาว หลวงพ่อกวยแจกให้ตาพุดครับ ด้านข้างมีเส้นนูนเป็นรูปลิ่ม ตำหนิจุดนี้ใหญ่มาก ควรมีทุกองค์ครับ ถ้าไม่มีต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าไม่มีเพราะอะไรครับ

  ฐานขององค์ตาพุดครับ พระสมเด็จหลังรูปรุ่น 2 ที่สร้าง 3 – 4 ครั้งนั้น พระพิมพ์ที่สร้างปี 2513 ช่วงแรกๆนี้ คมชัดสวยงามที่สุดครับ