พระสิวลีแบบบูชา หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

 พระสิวลี แบบบูชา เนื้อดินของหลวงพ่อกวยครับ  อีกหนึ่งมุมแสงครับ  ถ่ายให้ดูด้านหน้าหลายภาพครับ  ด้านหลังครับ