พระพุทธเจ้าในวิหาร เนื้อดินยุคแรก หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

 พระพุทธเจ้าในวิหารเนื้อดินยุคแรก ที่หลวงพ่อกวยสร้างสมัยสงครามอินโดจีน   พระเนื้อดินยุคแรก ของหลวงพ่อกวย สร้างในสมัยสงครามอินโดจีน อ.เฒ่า สุพรรณบอกว่า ดีที่สุด ยอดที่สุด คือ พระพิมพ์ พระพุทธเจ้าในวิหาร เป็นพระเนื้อดินที่ทำครั้งแรก มีแร่มากที่สุด พุทธคุณสูงมากครับ  ด้านหลังเรียบครับ จะเห็นว่ามีทรายอินเดียเสก มีเศษเม็ดพลอย มีแร่ผสมอยู่มากเลยครับ  มีแร่ ทราย และเศษเม็ดพลอยเยอะเลยครับ  จะเห็นว่า มีเศษเม็ดพลอย มีแร่ และทรายจำนวนมากเลยครับ  เม็ดนี้จะเห็นเป็นสีชมพูใสที่สุดครับ เพราะไม่ได้ฝังอยู่ลึกครับ  ข้อมูลพระเนื้อดิน ยุคแรกสมัยสงครามอินโดจีน และ ยุคที่ 2 ในหนังสือเล่มแดงของ อ.เฒ่า สุพรรณครับ