มีดปากกาหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

Unicode

มีดหมอแบบปากกา ของหลวงพ่อกวยครับ  เป็นงานช่างพยุหะคีรี นครสวรรค์ ตอกพระคาถา อะปะจะคะ ครับ

Unicode อะปะจะคะ ครับ
Unicode คะปะอะจะ ครับ
Unicode ปะคะจะอะ ครับ
Unicode จะอะคะปะ ครับ 

 ด้ามมีดและปลายใบมีดครับ