สมเด็จแดง หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม .ชัยนาท

พระสมเด็จแดง ปี 2521 หลวงพ่อกวยครับ  องค์นี้ตอนอยู่แม่เมาะเมื่อปี 2523 คนขับรถแทรกเตอร์ ให้มา เขาบอกว่า พระบ้านเขาเอง เก่งมาก  ถ่ายให้ดูอีกมุมแสงหนึ่งครับ  ให้แสงทางด้านซ้ายบ้างครับ  ด้านหลังครับ  ดูใกล้ๆอีกนิดครับ