พระฤกษ์พระชัย สมัยอยุธยา

พระฤกษ์พระชัย สมัยอยุธยา มีอายุมากกว่า 400 ปีครับ  เป็นพระหล่อแบบโบราณบางๆ เนื้อสัมฤทธิ์ครับ ด้านหลังหล่อไม่เต็มครับ