จุดพิจารณาช่วงปีการสร้าง พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ล.พ.กวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

  

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม หลวงพ่อกวยท่านสร้างอยู่หลายครั้งหลายหน มิได้ทำแต่เพียงปี 2513 ปีเดียวเท่านั้น หากแต่แบ่งช่วงปีการสร้างเป็นช่วงๆ ตามตำหนิในพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากการที่ได้พบเห็นมาจึงแยกช่วงปีการสร้างได้ดังนี้  ช่วงแรกๆของการสร้างพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ ตั้งแต่ปี 2513  องค์พระพิมพ์จะมีพระเกศสั้นๆ ไม่ยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบน (ใบที่ 1)

        

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ที่สร้างพระช่วงแรกๆ ของปี 2513 ปลายพระเกศจะยังไม่ยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบนสุด (ใบที่ 1 )

ในช่วงกลางๆ ที่หลวงพ่อกวยสร้างพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ในปี พ.ศ.2515 นั้น ปลายพระเกศขององค์พระยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบนสุด (ใบที่ 1 ) แล้ว เนื่องจากการเช็ดขัดถู เพื่อเซาะเอาเศษผงที่ติดค้างออกจากแม่พิมพ์ จึงทำให้ร่องของปลายพระเกศยาวขึ้น

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ที่หลวงพ่อกวยสร้างในปี พ.ศ.2515 จะเห็นว่าปลายพระเกศยาวขึ้นไปจรดปลายใบโพธิ์ใบบนแล้ว (ศรชี้ตัวบน) ส่วนศรชี้หมายเลข 3 คือจุดพิจารณา (ตำหนิในพิมพ์) ที่เกิดขึันในพระปรกโพธิ์ ปี 2515  (ซึ่งเส้นนูนข้างพระเกศ ศรหมายเลข 3 นี้เกิดขึ้นก่อนสร้างพระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2515 แล้ว )

    

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ที่พิมพ์พระช่วงปี 2513 ถึงก่อนปี พ.ศ.2515 พระเกศจะยาวขึ้นไปจรดปลายใบโพธิ์ใบบนแล้ว แต่ข้างพระเกศยังไม่มีเส้นนูน

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ที่ ล.พ.กวย สร้างช่วงปี 2513 ถึงช่วงก่อนปี 2515 ปลายพระเกศจะยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบน(ใบที่ 1 )แล้ว แต่ยังไม่มีเสันนูนข้างพระเกศ

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ที่หลวงพ่อกวยสร้างช่วงกลางๆของปี 2513 ก่อนปี 2515  ปลายพระเกศจะยาวจรดปลายใบโพธิ์บนสุด (ใบที่ 1) แล้ว

ที่ข้างพระเกศด้านขวายังมีเส้นนูนอีก 1 เส้น เนื่องจากบล็อกแม่พิมพ์มีร่องรอยยุบลงไปเป็นร่องบนพื้นผนังคูหา 1 ร่อง เมื่อพิมพ์พระออกมาจึงทำให้มีเส้นนูนข้างพระเกศ เส้น

 

ด้านหน้าของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ที่หลวงพ่อกวยสร้างในช่วงปี พ.ศ.2513 ถึงช่วงก่อนปี 2515 จะเห็นว่าปลายพระเกศยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบนสุดแล้ว และยังมีเส้นนูนข้างพระเกศอีก 1 เส้น เส้นนูนเส้นนี้เป็นจุดพิจารณม (ตำหนิในพิมพ์) จุดที่ 3 ของจุดพิจารณาด้านหน้าพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยมที่สร้างหลังจากปี พ.ศ.2515 เป็นพระที่มีพระเกศยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบนแล้ว และมีเส้นนูนข้างพระเกศด้านขวาแล้วทั้งหมด

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบ ที่สร้างหลังปี พ.ศ.2515 จะมีเส้นนูนข้างพระเกศ 1 เส้น และมีพระเกศยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบนสุด (ใบที่ 1 ) เหมือนปี 2515 เช่นกัน

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ที่สร้างในปี พ.ศ.2515 เนื้อสีเหลือง ซึ่งมีตำหนิในพิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพิ่มมากขึ้นกว่า ปี พ.ศ.2513 จากการที่ได้พบเห็นพระปรกโพธิ์ ๙ ใบหลายๆองค์ ของศิษย์ใกล้ชิดและของคนที่ได้รับแจกจากหลวงพ่อกวย มีตำหนิในพิมพ์เพิ่มมากขึ้นคือ

จุดที่ 1. จุดตำหนิเป็นเส้นนูนที่เกิดขึ้นในพระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2515 คือมีเส้นนูนสั้นๆนอกเส้นซุ้มข้างขวา 1 จุด

จุดที่ 2 และที่ 4 มีจุดนูนรูปไข่ ที่เกิดเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2513 ช่วงแรกๆ คือมีจุดนูนข้างเส้นซุ้มเส้นขวาทั้งด้านในและด้านนอก

 

จุดที่ 3 ที่พระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2515 มีเส้นนูนข้างพระเกศข้างขวา 1 เส้น

จุดที่ 5 บนพื้นที่นอกเส้นซุ้มข้างซ้าย จะมีจุดนูนรูปไข่อยู่ 1 จุด จุดนูนจุดนี้จะมีตั้งแต่ปี 2515 และหลังๆปี 2515

จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 4 เป็นตำหนิในพิมพ์ที่มีในพระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2515 คือมีตำหนิเกินกว่าปี 2513 ช่วงแรกๆ ของบล็อกหลังแม่พระธรณีบีบมวยผมผ้าถุงลายตาราง 1 จุด คือจุดที่ 3 เป็นเส้นนูนในร่องเส้นผมของพระปรกโพธิ์ปี 2515 และหลังจากปี 2515 ส่วนจุดที่ 1 เป็นจุดที่ต้องมีทุกองค์ในพระบล็อกหลังชิ้นนี้  และส่วนจุดที่ 2 เนื้อนูนในร่องเส้นผมกับจุดที่ 4 เนื้อนูนในลายน้ำ มีมาก่อนที่จะสร้างพระปี 2515 แล้ว

 

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบ ช่วงแรกๆ หรือช่วงที่ 1 ของการสร้างพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ ตำหนิในพิมพ์ จุดที่ 1 ยังไม่มีเส้นนูนในบริเวณตำแหน่งที่ 1

จุดที่ 1 พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ถือว่าเป็นพระที่สร้าง ช่วงที่ 2 ของปี 2513 ถึงปี 2515 ที่เริ่มมีเส้นนูนสั้นๆข้างเส้นซุ้มด้านนอก ในตำแหน่งที่ 1 แล้ว

จุดที่ 2 มีลักษณะเป็นเนื้อนูน อยู่ด้านนอกเส้นซุ้ม ระดับต้นแขนขวาขององค์พระ จุดนูนจุดที่ 2 นี้ถือว่าเป็นพระที่พิมพ์ชวงที่ 3 ของปี 2513 ถึงปี 2515

จุดที่ 3 มีเส้นนูนข้างพระเกศด้านขวา ถือว่าเป็นพระที่สร้างในช่วงที่ 4 ของการสร้างพระปรกโพธิ์ ๙ ใบเมื่อปี 2513 ถึงปี 2515

จุดที่ 4 มีจุดนูนด้านในเส้นซุ้มข้างขวา เป็นจุดที่เกิดขึ้นในช่วงการสร้างช่วงที่ 5 ของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ ปี 2513 ถึงปี 2515

จุดที่ 5 จะมีจุดนูนอยู่ข้างนอกเส้นของเส้นซุ้มด้านซ้าย 1 จุด เป็นจุดมีตั้งแต่ปี 2515 เป็นตันไปจนถึงปีท้ายๆของการสร้างพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ พระที่พิมพ์ก่อนปี 2515 ยังไม่มี

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบที่สร้างช่วงท้ายๆ หลังปี 2515 จะมีปลายพระเกศยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบนสุด (ใบที่ 1 ) และจะมีเส้นนูนข้างพระเกศด้านขวา 1 เส้นเหมือนปี 2515 ด้วยเช่นกัน