พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี 2513 หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2513 พิมพ์นิยมของหลวงพ่อกวย ชัยนาท

ด้านหลัง เป็นบล็อกหลังแม่พระธรณีบีบมวยผม พิมพ์ผ้าถุงลายตาราง

ขอบข้างซ้ายของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยมควรมีจุดพิจารณาพระแท้ให้เห็น

ขอบข้างพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ควรมีเนื้อนูนลักษณะคล้ายลิ่มให้เห็น

อีก 2 จุดที่พระปรกโพธิ์ ๙ ใบมีแล้วถือว่าเป็นพระแท้ดูง่าย คือมีกลุ่มเส้นนูนเล็กๆสองกลุ่มนี้อยู่ด้านล่างสุดของข้างซ้าย