พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี 2513 องค์มีจาร ของคุณสุพล อ่องธรรมกุล

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2513 องค์นี้ได้จาก คุณสุพล  อ่องธรรมกุล ก่อนปี 2540

เป็นพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ ปี พ.ศ.2513 พระองค์นี้กดพิมพ์พระได้ไม่แน่นทำให้หน้าองค์พระ ไม่คมชัดนัก

ด้านหลัง เป็นแบบบล็อกยันต์จมไม่มี พ.ศ.  องค์นี้ได้จากคุณสุพล อ่องธรรมกุล ก็มีรอยจาร มะ อะ อุ อยู่แล้ว

ปลายพระเกศยังไม่ยาวจรดปลายใบโพธิ์ใบบน (ใบที่ 1 )

ขอบข้างด้านซ้าย มีเนื้อนูนลักษณะคล้ายลิ่ม จุดนี้ควรมีในพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยมทุกองค์

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี 2513 หากมีกลุ่มเส้นนูนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นพระแท้ดูง่าย

มวลสารที่เป็นเม็ดผงแข็งๆสีขาวๆ