จุดพิจารณาขอบด้านข้าง ของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี 2513 ล.พ.กวย ชุตินฺธโร

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยมปี 2513 ของหลวงพ่อกวย มีบล็อกตัวกลางเป็นตัวตัดขอบด้านข้างขององค์พระปฏิมาในขั้นตอนพิมพ์พระ จึงทำให้ขนาดขององค์พระไม่แตกต่างกันมากนัก และทำให้มีร่องรอยเกิดอยู่ตามขอบข้างขององค์พระทั้ง 4 ด้าน

เพื่อง่ายต่อความเข้าใจในการบรรยายภาพบางภาพ จึงขอตั้งชื่อใบโพธิ์ทั้ง 9 ใบไว้ดังนี้ ใบที่อยู่บนสุดเป็นใบที่ 1

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยมปี 2513 ของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

ขอบข้างด้านซ้ายของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2513

ขอบข้างด้านขวาของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2513

ขอบข้างด้านบนจะมีกลุ่มเส้นนูนหลายกลุ่ม

 

จุดที่ 1 ขอบข้างด้านซ้าย ส่วนมากจะมีเนื้อนูนคล้ายรูปลิ่มอยู่ระดับข้างพระกรรณ 1จุด

จุดที่ 2 ขอบข้างด้านล่างๆข้างซ้าย จะมีกลุ่มเส้นนูนหลายเส้น 2 กลุ่ม พระที่ผสมเนื้อค่อนข้างแห้งจะเห็นชัดเจน ส่วนพระที่ผสมเนื้อค่อนข้างเปียกจะเห็นไม่ชัดเจนนัก

จุดที่ 3 ที่มุมล่างข้างซ้าย จะมีร่องอยู่ 1 ร่อง ส่วนมากจะปรากฎในองค์ที่กดพิมพ์พระแรงๆ แน่นๆ

จุดที่ 4 ใต้เส้นซุ้มเส้นล่าง จะมีเส้นนูน 1 เส้น เสันนูนเส้นนี้บางช่วงจะหนาบ้าง บางช่วงเล็กบางบ้าง บางช่วงจางหายบ้าง ไม่เป็นเส้นเท่ากันตลอดทั้งเส้น

จุดที่ 5 จะมีกลุ่มเส้นนูนหลายกลุ่ม แนวเส้นเอียงของแต่ละกลุ่มจะมีองศาไม่เท่ากัน เส้นสายเหล่านี้เกิดจากบล็อกตัวกลาง หาใช่เกิดจากการตบแต่งองค์พระ

5.1 ขยายกลุ่มเส้นนูนจุดที่ 5

จุดที่ 5.2 ขยายให้ดูกลุ่มเส้นนูน จุดที่ 5  กลุ่มใกล้มุมบนข้างขวา

     

จุดที่ 6 ข้างเส้นซุ้มด้านขวา ช่วงศรสีน้ำเงินจะเป็นร่องลึกเข้าไปในเส้นซุ้ม ส่วนช่วงศรสีขาวจะมีเส้นนูนเล็กๆอยู่ในร่อง 1 เส้น

 

จุดที่ 7 ด้านบนของเส้นซุ้มซึกขวา ระดับเหนือใบโพธิ์ใบที่สอง จะมีรอยบากเข้าไปในเส้นซุ้ม 1 จุด