จุดพิจารณาด้านหลังพระปรกโพธฺ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี 2513 บล็อกหลังยันต์นูนไม่มี พ.ศ. ยันต์กลับ

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี 2513 เป็นพระพิมพ์ที่สร้างในปี 2513 ก่อนปี 2515 ข้อสังเกตคือยังไม่มีเส้นแตกนูนข้างพระเกศด้านขวา

ด้านหน้าของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยมปี 2513 บล็อกหลังหลังยันต์นูนไม่มี พ.ศ. ยันต์กลับ

   

ด้านหลังพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ หลังยันต์นูนไม่มี พ.ศ. ยันต์กลับ บล็อกหลังบล็อกนี้พบเห็นองค์พระพิมพ์น้อยมาก จึงมีจุดพิจารณาไม่มากนัก

มีลิ่มข้างเช่นเดียวกับพระปรกโพธิ์ แบบบล็อกหลังอื่นๆ เนื่องจากใช้บล็อกตัวกลางตัวเดียวกัน

ด้านหลังเป็นยันต์นูนไม่มี พ.ศ.กลับด้าน

มีเส้นนูนเล็กๆ จากใบโพธิ์ใบที่ 9 วิ่งเฉียงขึ้นไปหาพระกรรณ,

และยังไม่มีเส้นแตกนูนข้างพระเกศด้านขวา เนื่องจากพิมพ์พระพิมพ์นี้ สร้างก่อนพระปรกโพธิ์ ๙ ใบบล็อกหลังยันต์นูนมี พ.ศ.๒๕๑๓

มีจุดพิจารณา คือมีเส้นนูนเล็กๆในร่องฐานชั้นบน 1 เส้น

มีเส้นบังคับตัดพิมพ์บนพื้นที่นอกเส้นซุ้มข้างซ้าย, และมีเส้นเล็กๆหลายเส้นข้างหัวฐานชั้นล่างด้านซ้าย

มีลิ่มข้างบนขอบข้องซ้าย

ยังไม่มีเส้นแตกนูนข้างพระเกศด้านขวา

 

ส่วน 2 องค์นี้มีเส้นแตกที่ข้างพระเกศด้านขวาแล้วทั้งคู่ องค์เหลืองสร้างก่อนปี 2515 ส่วนองค์ขาวสร้างหลังปี 2515

แสดงว่าสร้างทีหลังพระปรกโพธิ์ ๙ ใบบล็อกหลังยันต์นูนไม่มี พ.ศ. ยันต์กลับ