จุดพิจารณาด้านหลัง พระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี 2513 บล็อกหลังยันต์นูนมีพ.ศ.๒๕๑๓

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี 2513 บล็อกหลังยันต์นูนมี พ.ศ.๒๕๑๓

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยมปี 2513 บล็อกหลังแบบยันต์นูนมี พ.ศ.๒๕๑๓

จุดพิจารณาด้านหลังของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ บล็อกหลังยันต์นูนมี พ.ศ.๒๕๑๓

จุดที่ 1 สระอุของคำว่า พุท หางสระอุมีลักษณะตุ่มกลมๆ, จุดที่ 2 ขมวดหางตัว พะ สูงจากพื้นหลังขึ้นมามากกว่าเส้นตัวขอมของตัว พะ

จุดที่ 3 หัวตัวขอมกลม บ่อตรงกลางอยู่กลางไว้สมดุลพอดี, จุดที่ 4 บ่อหัวตัวขอมหนีศูนย์กลางลงมาทาง 5 นาฬิกา, จุดที่ 5 มีตุ่มเนื้อนูนอยู่บนสระอา 1 ตุ่ม

จุดที่ 6 มีตุนนูนเกาะติดอยู่บนเลข ๓ หนึ่งจุด, จุดที่ 8 มีเส้นนูนอยู่บนเลข ๓ หนึ่งเส้น

จุดที่ 7 โค้งด้านในของตัว ศ. จะมีเหลี่ยมมุม มีสโลพ (slope) สวยงาม