จุดพิจารณาด้านหลัง ของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบปี2513 หลังแม่พระธรณีบล็อกผ้าถุงลายตาราง

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี 2513 บล็อกหลังแม่พระธรณีผ้าถุงลายตาราง

ด้านหน้าพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม บล็อกหลังแม่พระธรณีบีบมวยผม ผ้าถุงลายตาราง

จุดพิจารณาบล็อกหลังแม่พระธรณีบีบมวยผม บล็อกหลังผ้าถุงลายตาราง

จุดที่ 1 และจุดที่ 2 มีเนื้อนูนขวางลายเส้นผมของแม่พระธรณี 2 จุด

จุดที่ 3 มีเนินเนื้อนูนต่ำๆ ในร่องแขนข้างซ้ายของแม่พระธรณี 1 จุด

จุดที่ 4 มีเส้นนูนในร่องเส้นผม และร่องลายคลื่นน้ำหลายจุด

จุดที่ 5 มีเส้นนูนแนวดิ่งใต้กำไลข้อมือ 1 เส้น จุดที่ 6 มีเส้นนูนเหนือก็ไล เป็นเส้นคู่ 2 เส้น

จุดที่ 7 มีเส้นนูนเส้นเล็กๆคู่กันในร่องเส้นผมแม่พระธรณี 1 คู่