จุดพิจารณาด้านหลัง พระปรกโพธิ์ ๙ ใบ แบบหลังยันต์จมไม่มี พ.ศ.

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี พ.ศ.2513 บล็อกหลังยันต์จมไม่มี พ.ศ.

     

ด้านหน้าพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ปี2513 บล็อกหลังยันต์จมไม่มี พ.ศ.

จุดพิจารณาด้านหลัง ของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ บล็อกหลังยันต์จมไม่มี พ.ศ.

จุดที่ 1 มีเนื้อนูนในร่องหางตัง นะ 1 จุด

จุดที่ 2 มีจุดเนื้อนูนในร่องตัว พะ 1 จุด, จุดที่ 4 มีเส้นนูนต่ำในร่องตัว มะ 1 เส้น, จุดที่ 5 มีตุ่มนูนในเส้นศกของตัว มะ 1จุด, จุดที่ 6 มีตุ่มเนื้อนูนเล็กๆในร่องตัว มะ 1 จุด

จุดที่ 3 มีติ่งนูนในร่องหัวตัว นะ 1 จุด