จุดพิจารณาด้านหลังพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม หลังยันต์จมมี พ.ศ. ๒๕๑๓

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยมปี พ.ศ.๒๕๑๓ แบบหลังยันต์จมมี พ.ศ.๒๕๑๓

ด้านหน้าพระพิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์ ๙ ใบ ปี ๒๕๑๓ หลังยันต์จม มี พ.ศ.๒๕๑๓

ด้านหลังพระพิมพ์สมเด็จแบบหลังยันต์จมมี พ.ศ.๒๕๑๓ มีจุดให้พิจารณาอยู่หลายจุด แต่จะขอแนะนำให้ดูเพียง 7 จุดก่อน

จุดที่ 1 มีเส้นนูนแนวนอนอยู่ในร่องหัวตัว นะ 1 เส้น

จุดที่ 2 มึจุดนูนอยู่ในหัวตัว ยะ 1 จุด

มีเส้นนูนในร่องหางตัว นะ 2 เส้น

จุดที่ 4 มีเสันนูนในร่องเลข ๕ หนึ่งเส้น, จุดที่ 5 มีเส้นนูนในร่องเลข ๑ หนึ่งเส้น

 

จุดที่ 6 มีเส้นนูนอยู่บินผิวด้านหลัง 2 เส้น

จุดที่ 7 มีจุดนูนข้างหัวตัว นะ 1 จุด

จุดที่ 8 มีเส้นนูนสั้นๆในร่องตัว ยะ 1 เส้น