จุดพิจารณาของพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม พ.ศ.๒๕๑๓

 

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร พ.ศ.๒๕๑๓

จุดพิจารณาด้านหน้าหลัก 6 จุด

  

จุดที่ 1 มีเส้นนูนจากข้างใบโพธิ์ ใบที่ 9 วิ่งเฉียงขึ้นไปหาพระกรรณ

 

จุดที่ 2 มีเส้นนูนเล็กๆในร่องฐานชั้นบน 1 เส้น

จุดที่ 3 มีเส้นนูนเล็กๆ หลายเส้นซ้อนกันอยู่ข้างหัวฐานชั้นล่างข้างซ้าย

 

จุดที่ 4 มีเส้นนูนเป็นเส้นบังคับตัดพิมพ์อยู่หนึ่งเส้น

จุดที่ 5 มีรอยบากบนขอบเส้นซุ้มด้านบน เหนือใบโพธิ์ใบที่ 2

จุดที่ 6 มีเนื้อนูนบนขอบเส้นซุ้มด้านซ้าย และมีขีดอยู่บนเนื้อนูน 1 เส้น

พระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ที่หลวงพ่อกวยสร้างช่วงแรกๆ ของปี พ.ศ.๒๕๑๓ ปลายพระเกศยังสั้นอยู่ (ไม่ยาวจรดใบโพธิ์ ใบที่ 1 ) เนื่องจากพิมพ์พระช่วงแรกๆ ยังไม่ได้ทำความสะอาดบล้อกแม่พิมพ์มากนัก

จุดพิจารณาด้านหลัง พระปรกโพธิ์ ๙ ใบ แบบหลังยันต์จมมี พ.ศ.๒๕๑๓

มีเส้นนูนขวางอยู่ในร่องหัวตัว นะ 1 เส้น และมีเส้นนูนอยู่บนผิวพื้นด้านหลังหลายเส้น

ในร่องหางตัว นะ มีเส้นนูนขวางอยู่ในร่อง 2 เส้น

มีเส้นนูนในร่องตัวเลข ๑ กับเลข ๓ ตัวละหนึ่งเส้น