สมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบหลังจาร์มือหลวงพ่อกวย ชุตินโร ของคุณหนุ่มเมืองแกลง ติดรูปจาร์ยันต์หลวงพ่อกวย