พระแกะบูชาจากไม้สัก 12″ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ ปิโยเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม จาร์ลายมือหลวงพ่อกวยพระแกะยุคต้น