#ประวัติสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกวยปีต่างๆ

เรื่องพระพิมพ์สมเด็จหลังรูปพิมพ์ใหญ่ ทั้งหมด อ่านจบแล้วรู้เลยว่า ท่านทำไว้กี่รุ่น แต่ละรุ่นทำกี่ครั้งครับ

หลวงพ่อกวยท่านสร้างหลังรูปรุ่นใหญ่ไว้ 3 – 4 ครั้ง จำง่ายๆนะครับ คือ

รุ่น 1 ไม่มีพระคาถา ยานะอิติ อยู่ด้านบน

รุ่น 2 จะมีพระคาถา ยานะอิติ อยู่ด้านบน ครั้งที่หนึ่ง สร้างด้วยเนื้อพระปรกโพธิ์ ๙ ใบ เมื่อปี พ.ศ.2513 ประมาณ 500 องค์

รุ่น 2 ครั้งที่สอง ทำด้วยเนื้อผงล้วนๆ ผสมว่านเลือด เมื่อปี พ.ศ.2515 ประมาณ 500 องค์

รุ่น 2 ครั้งที่สาม สร้างด้วยเนื้อผงสีขาวผสมกระดูกผีและว่านมหาเมฆ ว่านหนังแห้ง ฯ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2516 – 18 จะเห็นว่า อ.เฒ่า สุพรรณ บอกไว้ในสมัยนั้นว่า “ปัจจุบันพระรุ่นนี้มีปลอมใกล้เคียงมาก” คือพระรุ่นที่สร้างในปี 2516 – 18 ที่มีทำปลอมมาก่อน อ.เฒ่า สุพรรณ จะเขียนหนังสือเล่มแดงของท่านแล้วนะครับ