พระพิมพ์สมเด็จหลังรูปรุ่น 2 ที่สร้างในครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ.2515 ด้วยเนื้อผงล้วนๆผสมว่านเลือด ประมาณ 500 องค์ เนื้อพระรุ่นนี้เนื้อจะมีสีเหลืองๆครับ