องค์นี้เป็นพระหลังรูปรุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ ที่สร้างครั้งที่หนึ่ง ด้วยเนื้อพระปรกโพธิ์ ๙ ใบพิมพ์นิยม ในปี พ.ศ.2513 ประมาณ 500 องค์ครับ